O metodzie Plasmolifting

Dlaczego płytki krwi z osocza są takie ważne w metodzie Plasmolifting™

Wykorzystanie wyjątkowej zdolności czynników wzrostu (wytwarzanych przez płytki krwi) do wpływania na procesy regeneracyjne

Rosyjska firma „Plasmolifting” to firma w szerokim pojęciu tego słowa. Firma ta  opracowała technikę, produkuje wyposażenie, sprzęt oraz zajmuje się opracowywaniem nowych technologii medycznych.  Centrum naukowo-badawcze  Plasmo Clinic zajmuje się badaniami naukowymi mającymi na celu zastosowanie Plasmoliftingu w różnych obszarach medycyny, opracowywaniem  bazy dowodowej i materiałów naukowych.

Plasmolifting – to nowa metoda, która stanowi przewrót w medycynie regeneracyjnej; jest metodą stymulacji regeneracji tkanek poprzez miejscowe podawanie własnego osocza bogatopłytkowego w postaci iniekcji.

W związku z tym zastosowanie tej metody jest możliwe w różnych kierunkach medycyny.  Już dzisiaj metoda ta z sukcesem stosowana jest w kosmetologii, trychologii, stomatologii, traumatologii, ortopedii, ginekologii  i  urologii.

Dlaczego płytki krwi są takie ważne?

Płytki krwi pełnią funkcję adhezyjno – agregacyjną, uczestniczą w procesie krzepnięcia (utrzymaniu homeostazy), tworzeniu skrzepu. Przebudowują naczynia krwionośne w obszarze uszkodzenia, uczestniczą w budowie nowej tkanki. Mają zdolność transportowania na swojej membranie krążących kompleksów immunologicznych, czynników krzepnięcia (fibrynogenu)  i  utrzymywania skurczu naczyń. Pełnią również funkcję ochronną  tj. pomagają w dyfuzji limfocytów do uszkodzonych tkanek.

Wewnątrz płytki znajdują się 2 rodzaje ziarnistości – Alfa i Gamma.

Ich skład jest różny. Najważniejsze czynniki wzrostu  są zdeponowane w Alfa –ziarnistościach. Ich wydzielanie i aktywacja odbywa się w kontekście  aktywacji / de granulacji płytek w ranie ( np. w ciągu 10 min po wytworzeniu się fibrynowego skrzepu)

W ciągu  pierwszych 10 min.  płytki wydzielają około 70% czynników wzrostu  z tych które zawierają. Praktycznie całkowite uwolnienie czynników wzrostu zachodzi w ciągu godziny. Płytki kontynuują syntezę  czynników wzrostu jeszcze przez kolejnych  8 dni, po czym kończą swój życiowy cykl. Osocze bogato płytkowe poprawia gojenie dzięki różnym czynnikom wzrostu, wydzielanym  z alfa ziarnistości płytek. Główne czynniki wzrostu znajdujące się w płytkach krwi :

 • insulinopodobny czynnik wzrostu ( IGF I , IGF II )
 • płytkowy czynnik wzrostu (PDGF)
 • czynnik wzrostu naskórka (EGF)
 • czynnik wzrostu fibroblastów (FGF)
 • czynnik wzrostu komórek  śródbłonka naczyniowego (VEGF)
 • czynnik wzrostu komórek łożyskowych (PLGF- ½).
 • transformujący czynnik  beta (TGF – beta)
 • transformujący czynnik alfa (TGF-alfa)

Największy wkład w procesy regeneracyjne wnoszą: płytkowy czynnik wzrostu i czynnik wzrostu naskórka. Biorą one udział w transformacji komórek mezenchymalnych i chemotaksji, w proliferacji fibroblastów i komórek nabłonka podczas kolagenogenezy, tworzenia osteoblastów i komórek śródbłonka. Te właśnie czynniki uczestniczą w procesie wzrostu komórek, kształtują tkankę kostną.

Główną funkcją czynnika insulinopodobnego  również jest  wzrost komórek i synteza kolagenu.

W ziarnistościach gamma, znajdują się czynniki biologicznie aktywne  — serotonina, histamina ,dopamina , adenozyna , jony wapnia. Czynniki te nie odpowiadają wzrostowym czynnikom, ale również pełnią zasadniczą rolę w procesach gojenia . Oto niektóre z nich :

 • ATP – adenozyno trójfosforan – nukleotyd. Odgrywa niezwykle ważną rolę w wymianie energii i substancji w organizmach: w pierwszej kolejności znany jako uniwersalne źródło energii dla wszystkich procesów biochemicznych, współpracuje z kolagenem.
 • ADP –dwufosforan adenozyny –indukuje agregację płytek.

Jony wapnia Ca 2+ —  są kofaktorem  agregacji płytek i powstawania fibryny.
Kofaktor –substancja niebiałkowa, która musi być obecna w organizmie w niewielkich ilościach aby odpowiednie enzymy mogły spełnić swoje funkcje. W skład kofaktora wchodzą koenzymy i jony metali (w tym przypadku jony wapnia).

Serotonina —zwiększa  przepuszczalność naczyń włosowatych i przyciąganie makrofagów.

Czym jest TAP? (trombocytarna autoplazma)

TAP jest to technika odwirowania osocza, wykorzystująca gradient gęstości elementów morfotycznych krwi. W taki sposób uzyskane osocze zawierające dużą ilość płytek krwi wprowadzane jest za pomocą iniekcji w tkanki.

Fizjologiczny proces działania TAP w uproszczeniu opisać można następująco: płytki krwi w technice Plasmolifting, po kontakcie ze ściankami strzykawki i probówki zmieniając kształt stają się aktywne.

Przy podawaniu TAP, w tkankach, po połączeniu receptorów płytek krwi m.in. z kolagenem uaktywniają się wewnątrzpłytkowe ziarnistości.

Alfa ziarnistości emitują substancje takie jak ADP, ATP, serotoninę, noradrenalinę, adrenalinę i inne czynniki wzrostu.

 • Osocze jest bezpieczne oraz niereaktywne immunologicznie, jego elementy ze względu na skład, odżywiają i pobudzają komórki skóry i błon śluzowych, m.in. zmieniając ich poziom stresu oksydacyjnego;
 • Czynniki wzrostowe wpływają na stymulację podziału fibroblastów i innych komórek struktur tkankowych;
 • Nowo-wprowadzone komórki pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu, elastyny ​​i kwasu hialuronowego;
 • Ten sposób prowadzi do powstawania nowych komórek tkanki łącznej oraz wzrostu nowych naczyń włosowatych.

Jak uzyskać osocze bogatopłytkowe?

Dla uzyskania TAP musimy mieć następujące rzeczy: motylek, gaziki nasączone spirytusem, stazę, plaster i specjalne probówki do Plasmolifting oraz wirówka ze znanym trybem wirowania. 2 modele wirówek niemiecka i izraelska. My preferujemy wirówkę izraelską – bezgłośna, regulowana ręcznie ,lekka do transportu, łatwa do dezynfekcji. Wirowanie odbywa się jednoetapowo w ciągu 5 min. Zasada działania wirówki oparta jest na wytworzeniu dużej siły odśrodkowej pod wpływem której szybkość rozdzielania składników mieszaniny  umieszczonej w wirówce  wzrasta wielokrotnie w porównaniu z prędkością rozdzielenia ich pod wpływem siły ciężkości. W czasie wirowania osocze i płytki oddzielają się od erytrocytów i leukocytów. Erytrocyty (średnica 7 mkm) i leukocyty (średnica 7-15 mkm) są znacznie większe i cięższe od płytek (średnica 2 mkm.), łatwo się oddzielają i osiadają na dnie probówki.

Jakość procedury Plasmolifting w 100% zależy od jakości probówki do pobierania krwi. Probówka Plasmolifting, jej skład opracowany został z uwzględnieniem zastosowania jej In Vivo  tj. „do człowieka”, wykonana jest  z wyjątkowo wytrzymałego medycznego szkła i zawiera dodatek w postaci żelu z zawartością heparyny sodowej.

Bardzo ważne jest to, że probówki Plasmolifting produkowane są wg standardów Good Manufacturing Practice (GMP ). Standardy GMP regulują i oceniają parametry produkcji jako całości.

Głównym zadaniem probówki powinno być bezpieczeństwo i uzyskanie wysoce oczyszczonego osocza  bogatopłytkowego.

Funkcje heparyny:

 • zapobiega krzepnięciu krwi
 • używana in vivo

Heparyna sodowa – działa przeciwzakrzepowo. Ważne! heparyna znajdująca się w probówkach jest heparyną In Vivo to znaczy, że można wprowadzać ją z powrotem do tkanek w przeciwieństwie do heparyny In Vitro znajdującej się w konwencjonalnych probówkach.

Heparyna jest uzyskiwana z wątroby i płuc wołu. Do celów laboratoryjnych  można stosować heparynę o niskim  stopniu czystości jako, że z góry wiadomo że nie będzie ta heparynizowana krew podana do organizmu człowieka.

Dla procedury Plasmolifting konieczne jest zastosowanie krwi In Vivo co wymaga stosowania  wyłącznie wysokiej jakości heparyny o wysokiej czystości .

Wyjątkowość naszej metody polega na tym, że dzięki probówce Plasmolifting otrzymujemy produkt do podania – osocze bogato płytkowe w pełni naturalne zawierające tylko własne białka bez dodatków „obcych” elementów. Dodam, że probówki innych producentów  zazwyczaj, posiadają syntetyczne antykoagulanty np. cytrynian sodu , który wiąże jony wapnia. Z tego powodu tamte probówki po odwirowaniu wymagają dodatkowych zabiegów, tzw. „aktywacji płytek”, które polegają na dodaniu do osocza brakujących jonów wapnia, co może skutkować rozwojem martwicy tkanek.

Żel (Plasmogel) – to kompleksowy  tiksotropowy  biopolimer, który zmienia swoje właściwości  podczas wirowania, staje się płynnym i filtruje krew w skrzep i osocze.

Dzięki wirowaniu uzyskuje się:

 • adsorpcja jakościowa,
 • wysokie stężenie płytek,
 • jasna warstwa rozdzielająca,
 • dobre utrwalenie erytrocytów,
 • brak wpływu na skład TAP (trombocytarnej autoplazmy).

ETAPY PROCEDURY PLASMOLIFTING

Istotą metody Plasmolifting ™ jest wstrzykiwanie do plazmy ludzkiego ciała z wysokim poziomem płytek krwi, co pozwala na uruchomienie procesu regeneracji komórek. Procedura Plasmolifting ™ nie powinna trwać dłużej niż 30 minut i składa się z następujących kroków:

pobieranie krwi

POBIERANIE KRWI OD PACJENTA

Faza 1 (5 minut)

Krew pobierana jest z żyły, w specjalnej rurce próżniowej. Pacjent jest przygotowywany, następnie nakłuta elastyczną igłą i zbiera się od 10 do 60 ml krwi (w zależności od protokołu). Utrata tak małej ilości krwi nie ma negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta i nie zatrzymuje prawidłowego funkcjonowania organizmu.

wirowanie krwi

WIROWANIE W MAŁEJ PRĘDKOŚCI KRWI

Faza 2 (5 minut)

Autologiczne osocze bogate w płytki krwi oddzielane jest od krwi przez odwirowanie. Aby uzyskać tę plazmę o wysokich właściwościach terapeutycznych, należy ją przetworzyć. Zwykle ilość płytek we krwi ludzkiej waha się pomiędzy 150 000 / mikrolitr a 350 000 / mikrolitr, ale dla efektu stymulacji regeneracji ich liczba musi zostać zwiększona do 1 000 000 / mikrolitr. Osocze o tak wysokim stężeniu płytek krwi można uzyskać przez odwirowanie krwi w specjalnych probówkach biotechnologicznych Plasmolifting ™. Zwiększona wydajność i bezpieczeństwo procedury można osiągnąć tylko przy użyciu certyfikowanego sprzętu Plasmolifting ™. Rurki są umieszczone w równej odległości (w przeciwnych położeniach) w wirówce.

procedura Plasmolifting

WSTRZYKIWANIE OSOCZA

FAZA 3

Plazma jest wstrzykiwana do leczonego obszaru. Probówki z certyfikatem Plasmolifting™ umożliwiają jakościowy rozdział krwi w 3 frakcjach: krwinkach czerwonych, zawiesinie osocza i frakcji bogatej w płytki krwi (autologiczne osocze, pełne czynników wzrostu). Podczas tego przetwarzania wydzielona autologiczna plazma jest następnie wstrzykiwana do obszarów leczenia. Autologiczne osocze jest bardzo skutecznym stymulatorem odnowy biologicznej, który zawiera wysokie stężenie czynników wzrostu (hormonów, białek i witamin) w ich naturalnej proporcji. Osocze bogate w płytki krwi otrzymuje się z własnej krwi pacjenta, zapewniając w ten sposób pełną biokompatybilność pomiędzy wstrzykniętą substancją a ciałem, wykluczając wszelkie reakcje immunologiczne i alergiczne, a także możliwość odrzucenia.

Plasmolifting™ oznacza:

 • unikalny zabieg medyczny opracowany przez dwóch rosyjskich lekarzy – Renata R. Akhmerova i Romana F. Zarudy’ego
 • innowacyjny sposób wstrzykiwania osocza bogatego w płytki do ludzkich tkanek
 • bezpieczna i nietoksyczna metoda, o udowodnionej naukowo skuteczności w zakresie kontroli regeneracji tkanek (w 100%
 • opiera się na wewnętrznych zasobach ludzkiego organizmu) i zapobieganiu chorobie
 • leczenie, które zyskuje popularność w dziedzinach medycyny, takich jak medycyna estetyczna, trychologia, stomatologia, ortopedia, urologia, ginekologia i medycyna sportowa
 • rentowny i odnoszący sukcesy biznes

Zalety metody Plasmolifting™:

 • jest prosty i wygodny w użyciu
 • nie obejmuje zakupu drogich urządzeń medycznych
 • odzyskiwanie po zabiegu jest natychmiastowe
 • to bezpieczna i naturalna procedura
 • ryzyko reakcji alergicznych i działań niepożądanych jest minimalne
 • nie wymaga operacji
 • można go łączyć z innymi rodzajami procedur
 • ma minimalne przeciwwskazania
 • może być szeroko stosowany w różnych dziedzinach medycyny

Informacje o technologicznych podstawach metody Plasmolifting™

Zastosowanie autologicznego osocza wzbogaconego płytkami w leczeniu fotodermatozy
zobacz informacje o technologii Plasmolifting™