Menu
X

TECHNOLOGICZNE PODSTAWY METODY PLASMOLIFTING ™

Osocze krwi (plazma) – zasadniczy płynny składnik krwi, w którym „zawieszone” są elementy morfotyczne (komórkowe). Zawiera pewną liczbę układów proteolitycznych (białkowych), które regulują homeostazę, uczestniczą w powstaniu adaptacyjno – ochronnych reakcji organizmu. Manipulacje z osoczem to zabiegi z rodziny transplantacji tkanek autologicznych (autogennych). Płytki krwi (trombocyty) to elementy morfotyczne krwi, które równorzędnie z leukocytami uczestniczą w procesach zachowania homeostazy i inicjują mechanizmy procesów regeneracyjnych. Oprócz tego płytki krwi posiadają właściwości oddziaływania antybakteryjnego, przeciwbólowego, przeciwzapalnego.

Trombocyty uczestniczą w złożonym procesie interakcji pomiędzy komórkami krwi. Nie można pominąć roli innych „elementów” w osoczu (cytokiny, czynnika wzrostu, makro- i mikro- elementów, witamin, białek śladowych). Wszystkie te procesy zachodzące w osoczu i w sprzężonych z nim tkankach są procesami wielopoziomowymi, wielostrukturalnymi. Terapia w postaci iniekcji z płytek autogennych (autoplazmatycznych) TPA wymaga wprowadzenia pobranego od osoby poddawanej terapii plazmy krwi (osocza) do innej tkanki. Terapię prowadzi się w celu uzyskania efektu leczniczego, inicjowanie procesów regeneracji, wywołanie efektu przeciwskurczowego, zapewnienie działania przeciwbólowego, mechanizmów zarówno przeciw- jak i pro- zapalnych, działania antybakteryjnego, realizowanie funkcji protezowania po podaniu osocza, stymulacja rozwoju naturalnych reakcji patofizjologicznych charakterystycznych dla procesów tworzenia krwiaka.

Poprzez podawanie autologicznego osocza płytkowego możemy stymulować mechanizm występowania stanu stresu w tkance. Stres jest warunkiem koniecznym dla istnienia i funkcjonowania organizmu. Prototypem terapii osoczem autologicznym jest autohemoterapia – jest jedną z pierwszych metod terapeutycznych opartych na wykorzystaniu autologicznej krwi.

Osocze otrzymanie przez wirowanie, podczas którego składniki krwi oddzielane są zgodnie z ich gęstością, jest rozdzielenie erytrocytów i osocza zawierającego trombocyty, leukocyty i czynniki krzepnięcia. Wirowanie prowadzi się w celu zwiększenia stężenia płytek do 1 mln/1 mikrolitrze. W celu przygotowania preparatu o stężeniu trombocytów rzędu 1 mln/1 mikrolitr należy od pobrać ok 100 ml krwi.

M = Vp (masa) = (stężenie objętościowe substancji)

Stężenie trombocytów i nasycenie nimi tkanek może być zwiększone wyłącznie w wyniku zwiększenia objętości. W literaturze obserwuje się dyskusje dotyczącą kwestii stężenia (stopnia skoncentrowania) płytek. Przyczyną tego jest fakt przyzwyczajenia się do posługiwania się terminem PRP – w rozumieniu konieczności otrzymania wyższego stężenia trombocytów na etapie laboratoryjnym. Bodźcem prowadzącym do aktywacji może być praktycznie każde zakłócenie środowiska, wręcz nawet zwykłe naprężenie mechaniczne.

Za główne czynniki fizjologiczne aktywacji płytek krwi, uważa się: kolagen, trombinę, ADF, tromboksan A2

Aktywowane trombocyty uzyskują zdolność do przymocowania się uszkodzonego miejsca (adhezja) oraz wzajemnie do siebie (agregacja) tworząc skrzep, który zamyka miejsce uszkodzenia. Są one zaangażowane w osoczowym układzie krzepnięcia na dwa sposoby – wykazując pro koagulacyjną właściwość błony i wydzielania α-granul. Skomplikowana i wieloetapowa metodyka PRP zaczęła powracać do prostoty i dostępności auto-hemoterapii.

Charakterystyka próbówki

Posiada certyfikat ISO, CE – 2 klasa bezpieczeństwa.

próbówka Plasmolifting

Specjalny żel triksotropowy:

 • jakościowa adsorpcja,
 • wysokie stężenie płytek,
 • wyraźne oddzielenie warstw,
 • nie ma wpływu na skład TAP

Antykoagulant – zapobiega krzepnięciu krwi, można stosować in vivo.

0.01 ml TAP zawiera 3 000 000 aktywowanych trombocytów

Antykoagulantem w probówce jest heparyna o niskiej masie cząsteczkowej w postaci soli sodowej o wysokiej czystości. Heparyna jest naturalnie występującym w organizmie czynnikiem przeciwkrzepliwym i jest syntezowana w komorach tucznych, dlatego jest to najbardziej fizjologiczne.

Charakterystyka próbówki PRPGEL

prpgel

Istnieją liczne sposoby aplikacji osocza:

 • iniekcyjne,
 • aplikacja,
 • infuzja,
 • inhalacje,
 • czopki,
 • podanie doustne.

Region o najwyższym stężeniu czynników wzrostu jest w miejscu aplikacji osocza. Oznacza to, że penetracji igłą, na punkcie styku powstaje specyficzny czynniki wzrostu z odpowiadającym mu akceptorem tkankowym. Istnieje technika „opłaszczowanie” (otoczenie) narządu lub tkanki poddawanej leczeniu. Różnorodne schematy aplikowania osocza jednej jak i 4 – 5 aplikacji, efekt widoczny jest już po 1 – 2 dniach, a niekiedy po 3 -4 miesiącach. Częstotliwość aplikacji osocza zależy od stopnia biologicznej odpowiedzi ze strony tkanek.

Do marca 2016 r. wg technologii Plasmolifting przeprowadzono ponad 3 miliardy zabiegów.

Dziedziny zastosowań technologii
 • stomatologia,
 • trychologia,
 • ginekologia,
 • urologia,
 • proktologia,
 • chirurgia,
 • dermatologia,
 • traumatologia,
 • ortopedia,
 • medycyna sportowa,
 • neurologia,
 • medycyna oparzeń,
 • chirurgia plastyczna,
 • laryngologia,
 • okulistyka,
 • weterynaria.
prof Renat Rashitovich Akhmerov
Ostanio dodane gabinety
Odwiedź nas

© Copyright 2018 Plasmolifting – osocze bogatopłytkowe. All rights reserved. UOUAPPS